em cứ tưởng là dầu ai ngờ là xăng

Đăng bởi linh 29/08/2018 0 Bình Luận

Em cứ tưởng xe này đi xăng nên em đi đổ xăng. 

"Đổ nhằm xăng vào xe chạy máy dầu đăng sau vô lăng"

Viết bình luận